Sponsored Message
Coming Soon
  • Nhật Bản

    Ajin: Á Nhân

    Ajin là một sinh vật nửa người không thể bị giết chết. Được tin là đang nắm giữ chìa khóa tiến đến tiến hóa và bất tử, họ bị săn lùng và bắt giữ để nghiên cứu một cách vô nhân đạo. Nhưng cuộc báo thù sẽ sớm diễn ra…

Sponsored Message
Recently Added
Sponsored Message
Copyright © 2018 CySub.com