Paris By Night 76: Xuân Tha Hương

Paris By Night 76
Paris by Night 76 là chương trình Đại nhạc hội do Trung tâm Thúy Nga tổ chức, in đĩa và phát hành trong năm 2005. Tham gia dẫn chương trình là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và luật sư Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đây là cuốn DVD Paris by Night thực hiện về Tết với chủ đề Xuân Tha Hương và là chương trình chủ đề Xuân thứ 2 của TT Thúy Nga, sau cuốn Paris By Night 32 Mùa Xuân Nào Ta Về (1992), sau này lại được tiếp tục bằng các cuốn Paris By Night 80 Tết Khắp Mọi Nhà và Paris By Night 85 Xuân Trong Kỷ Niệm

Đạo diễn: Unknow

Thể loại: Âm nhạc

Xuất bản: 2016

IMdb: 7/10

Thời lượng: 4 h 12 min

Chất lượng: HD

Sponsored Message
YOU MAY ALSO LIKE
Copyright © 2018 CySub.com